Aktualności

1100 śpiewaków a wśród nich chłopcy z Nowej Huty

Od 7 do 10 września chłopcy z Chóru Pueri Cantores Sancti Joseph przebywali w Rzeszowie, biorąc udział w IX Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores, który stał się również okazją do uczczenia 25-lecia istnienia federacji w Polsce.

W kongresie wzięły udział 32 chóry z Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Węgier. Hasłem przewodnim kongresu były słowa: „Obdarz Panie nasze czasy pokojem”. Nawiązywały one do jednego z głównych charyzmatów Pueri Cantores – idei głoszenia pokoju na świecie – którą najlepiej oddają słowa założyciela Federacji PUERI CANTORES, ks. Fernanda Mailleta, wygłoszone w przededniu zakończenia II Wojny Światowej – “Jutro wszystkie dzieci świata będą śpiewać pokój Boży”. Wydarzenie stanowiło głośne wołanie Małych Śpiewaków o pokój w ludzkich sercach,  w naszej Ojczyźnie, i na całym świecie, zwłaszcza na Ukrainie. W obchodach wziął udział nowo wybrany prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores Pan Jean Henric, Francja. Udział naszych chórzystów w tym wydarzeniu był również inauguracją 4 roku działalności chóru przy naszej parafii.