Msza św. i koncert (12 czerwca 2016 r.)

Mszą świętą i koncertem Chór chłopięcy zakończył 2. rok swojej pracy. Uroczystość została uświetniona obecnością Chóru UPJP2 PSALMODIA, co Mali Śpiewacy oraz Parafianie ze św. Józefa, poczytali sobie za ogromny zaszczyt. Nieocenioną była także obecność parafialnej, żeńskiej Scholi Gregoriańskiej. Wspólna modlitwa i śpiew, były wielkim dziękczynieniem zanoszonym do Pana Boga za Jego błogosławieństwo i opiekę nad Śpiewakami oraz nad polską, chóralną rodziną PUERI CANTORES, której Psalmodia oraz PCSJ są członkami. Podczas Eucharystii, sprawowanej przez księdza Proboszcza, miał miejsce obrzęd poświęcenia chóralnych strojów, które otrzymali najmłodsi chłopcy zaliczeni w poczet chórzystów. Po Mszy św. połączone chóry wykonały koncert ku czci Matki Bożej.

Dziękujemy Chłopcom za ich obowiązkowość i gratulujemy postępów!!!

Dziękujemy Wychowawcom, za ich wielkie serce i pasję pracy!!!

Dziękujemy Rodzicom chłopców, Parafianom ze św. Józefa, Scholi Gregoriańskiej, wszystkim Przyjaciołom, z ks. kan. Adamem Podbierą na czele, za wszelkie wsparcie, i to duchowe i materialne!!!