Aktualności

Inauguracja działalności chóru (15 listopada 2014 r.)

Uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem ks. kan. Adama Podbiery, zainaugurowano działalność zespołu. Obok przybyłych chórzystów i ich rodzin, bardzo ważnym w tym dniu było wsparcie znamienitych przyjaciół Polskiej Federacji Pueri Cantores, wśród których nie zabrakło ks. prof. Andrzeja Zająca, założyciela PFPC, obecnie honorowego jej prezydenta, ks. dra Stanisława Mieszczaka, asystenta kościelnego FIPC, p. mgra Mateusza Prendoty, Prezydenta PFPC, ks. Stanisława Adamczyka, który wraz z  chórem chłopięcym z Bochni, animował wspólne śpiewy i po uroczystej celebracji dał koncert. O swojej pamięci, łączności oraz modlitewnym wsparciu listownie zapewnił zebranych ks. dr hab. Robert Tyrała, Prezydent FIPC oraz ks. kard. Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski tak pisał: Drodzy chłopcy, świat potrzebuje subtelnego piękna, które będzie czyniło go lepszym i bardziej wartościowym, świat spragniony jest piękna i entuzjazmu waszych młodych serc, by odkrywać Boga, nawracać się w miłości do Niego i siebie nawzajem. Rozpoczynacie dziś wielką przygodę i choć to dopiero początek bardzo długiej drogi, to usilnie proszę, abyście dzielnie na niej trwali będąc nadzieją Kościoła i naszego miasta, na piękniejsze jutro.